AK ´s Hærvejsmarchen 28. – 29. – 30. Juni  2024

Kom og  oplev hyggeligt samvær, mød ligesindede Amputerede, Pårørende og mange andre med amputation inde på Livet. Og bliv klogere på livets udfordringer som amputeret. Del dine erfaringer som amputeret i hyggeligt samvær .Det er hoved formålet med AK ´s Hærvejsmarch. AK tilbyder socialt samvær i vores Base Camp  ca. 20 minutter fra HærvejsMarch Start området i Viborg. Vi tjekker ind Fredag d. 28. Juni, på Birkesøvej , i Hytten – eller campere omkring SpejderHytten, fra Kl. 15 00 . Der er gode camping pladser tæt ved Hytten , som vil fungere som vores Fælles pise/overnatnings sted, alt efter hvor mange deltagere der ikke selv har telt/campingvogn , kan det blive nødvendigt at  AK , opslår telt tæt ved Hytten. Oplys ved tilmelding om der er behov for soveplads – og/ eller rampe ved Toiletbygning, så vil AK sørge for disse Faciliteter.  Vi Får mad fra Slagter Storm Fredag aften –  efter maden er der lejrbål og hygge enten i Hytten eller ved bålpladsen , alt efter vejr Guderne. Tag dit badeben med, da vi har mulighed for at Svømme i Den meget rene Birkesø, tæt ved SpejderHytten. Henrik vil være Guide – og Jørgen livredder ! Så kom bar -do ! Lørdag vil vi starte med Badning for dem der har lyst, og ellers er der Brunch i SpejderHytten – inden vi Kører ind til Start Området i Viborg – og indskriver os på den korte 5 km Rute men man kan sagtens gå kortere , så bliver man samlet op af service bilen ,turen der går gennem de gamle Historiske Gader i Viborg bla. ned omkring DomKirken . Det er også muligt at indskrive sig til de længere ruter , hvis nogen er seje nok til det , vi har en Dobbeltbens amputeret, der har gennem ført 25 km ruten! Henrik har samarit bussen til støtte under hele Marchen, hvis nogle får problemer med liner, protese eller lign. Efter et par timers March, når alle er kommet ind igen , kører vi tilbage til BaseCamp – spiser Frokost,  hviler , Bader , hygger ,snakker, eftermiddagen er Fri, – inden vi Lørdag aften  Kører tilbage til Viborg, og deltager i Byfestens Gøgl, og boder, AK er vært med en Fad-Øl i Viborg Bryghus Ølstue ,  Vi finder et sted at spise , eller spiser ved en af Boderne, dette er for egen regning. Ligeledes er indtag af Øl – i teltene for egen regning. AK arrengere tilbage kørsel til Base Camp lørdag aften – Nat – når vi er mættede af Gøgl og Øl-teltene. Der aftales ca. kørsels tider med Henrik/Jørgen ,  idet vi kun har én minibus. !  Søndag morgen Starter de friske med Badning i Birkesøen, derefter Brunch – evaluering , og uddeling af AK ´s HærvejsMarch Diplomer –  AK – siger Tak – og God Tur Hjem kl. 12 00 Søndag. AK´s bestyrelse – vil gerne starte en Tradition med HærvejsMarch –  så mød endelig op – og kom med gode råd og anbefalinger. Så bliver det om muligt endnu bedre næste – år – hvor AK fejrer 25 års Jubilæum – Et udførligt og tidspunkts fast sat program ER under udførelse, dette er hvad vi overordnet har planlagt.