Amputationskredsens er for medlemmer som mangler en del af bevægeapparatet enten fra fødslen eller via amputation, eller som en pårørende.

Amputationskredsen har tovholdere med kompetancer som meget gerne tager ud til dig til en snak om din amputation og dit vidre liv.

Amputationskredsen invitere til en årlig generalforsamling, Amput Kafe AK med vidensdeling samt andre aktiviteter i dit lokal område.

Tilbuddet er til dig, som…